Muay Viet
abc

CLB MuayViet xin thân chào tất cả các Trưởng Tràng, sư huynh, đồng môn và toàn thể anh chị em có niềm đam mê võ thuật.

CLB MuayViet, nơi hội tụ niềm đam mê Muay Thái nói riêng và võ thuật Việt Nam nói chung.

MuayViet club would welcome all master, brother, sister, colleague and all of you have a passion for martial arts.
MuayViet club, venue passion for Muay Thai martial arts in particular and Vietnam in general.

Muay Thái đã xuất hiện tại miền Nam Việt Nam vào đầu những năm 1950 (1).

 

Đây là “Môn võ đối kháng tự do, với những đòn kịch độc của đầu gối và cù trỏ ...” , việc cho phép dùng khuỷu tay, đầu gối, chân, tay …trong thi đấu, làm cho môn này mang tính khốc liệt trên đấu trường. Bởi thế không có môn võ nào sánh được với môn Muay Thái về lòng dũng cảm của các vận động viên…

Muay Thái vào VN và biến cách thành võ tự do từng bị chính quyền cũ cấm đoán vì quá dã man. Thời điểm đó, những trận đánh thường có hai cỗ quan tài đặt ở hai bên góc đài. Trong hợp đồng giữa các võ sĩ luôn có một điều khoản ghi rõ “chết không được đền mạng”...

 

Trận thượng đài với “đệ nhất võ sĩ Đông Dương”

Ba tên tuổi võ thuật lừng danh mà bất kỳ người yêu võ thuật nào trước năm 1975 cũng đều biết đến gồm võ sư Huỳnh Tiền (võ tự do), Minh Cảnh (quyền anh) và Minh Sang (võ tự do)... Minh Sang vang danh khắp thiên hạ thời ấy với sự nghiệp lẫy lừng 64 lần thượng đài bất bại…”

 

Hiện nay, Muay Việt Nam đã tỏa sáng ở sân chơi thế giới theo nguồn từ Internet và báo trí.
 


Vậy, tại sao chúng ta không tạo dựng cho môn thể thao này mang tên việt???

 

Đó là câu hỏi lớn mà CLB MuayViet (những người đam mê võ thuật) luôn trăn trở bao lâu nay, và đấy cũng chính là động lực cho việc hình thành CLB MuayViet.

 

Kính thưa các Trưởng Tràng, sư huynh, đồng môn và toàn thể anh chị em có niềm đam mê võ thuật, “MuayViet” là của chúng ta,  có thành môn thể thao “HỮU DANH HỮU THỰC” hay không, là ở sự đóng góp của mỗi người chúng ta.

 

Chính vì vậy, chúng ta, “những người có niềm đam mê võ thuật”, sẽ cùng chung tay cho MUAYVIET ngày càng lớn mạnh …

 

CLB MuayViet luôn đặt vấn đề Đạo Đức & Sức Khỏe làm kim chỉ nam.

 

Muốn có sức khỏe toàn diện thì phải có sức khỏe về thể chất + Đạo Đức, thì sẽ hữu ích cho Xã Hội.

 

Mọi đóng góp về bài viết , hình ảnh và video của quý vị  xin gởi cho CLB MuayViet theo địa chỉ email sau:

 

vudao@muayviet.com

 

Các môn phái có thể gởi kèm logo, hình ảnh và  giới thiệu về môn phái mình cho CLB MuayViet, chúng tôi sẽ đặt logo , hình ảnh và giới thiệu về môn phái của quý vị trong trang www.muayviet.com and www.muayviet.vn

 

CLB MuayViet xin chân thành cảm ơn.

 

Kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và thành đạt.

 

(1) Theo http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/81161/Muay-Thai-da-co-mat-o-VN.html

 

Muay Thai has appeared in South Vietnam in early 1950

 

This is "free martial opposition, with the hard strike of the knee and elbow ...", to allow use elbows, knees, feet, hands ... in competition, making the subject of this nature fierce arena. So without any martial art Muay Thai match the subject of courage of the athletes ...

 

Muay Thai entered into into Vietnam and became a free martial old government had banned because too cruel. At that time, the battle often have two coffins placed on either side of the corner. In the contract between the boxers always have a provision that "death is not the network" ...

 

Battle of the upper station with "boxer First Indochina"

Three famous names of martial arts that anyone asked any martial arts before 1975 are well known masters including Huynh Tien (martial art, freedom),  Minh Canh (boxing) and Minh Sang (martial arts, freedom) ... Minh Sang distinguished galaxy around the time the illustrious career unbeaten 64 times the upper station ... "

 

Currently, Vietnam has Muay playing shines in the world

 

Those Vienameese who pratice Muay Thai has been succesful so why do not we build this sport for our own people called Muay Viet?

 

That is the big question that Muay Viet Club (martial arts enthusiasts) has for a long time, and there is also the driving force for the formation of clubs Muay Viet.

 

Dear brother,sister, colleague and all of you have passion in martial arts, " MuayViet "is our sport. This material arts will become our sport or not depends in the closed contribution of each one of us.

 

Therefore, we, "who has a passion for martial arts", will join hands to make MUAYVIET grow faster and bigger day by day.

 

MuayViet club always questioned Ethics & Health as a guide.

 

If you Want to get full health, you must have physical health and Ethics. it will be useful to the society.

 

All contributions of articles, photos and video of the club please send your email address MuayViet follows:

 

vudao@muayviet.com

 

The sect may attach logo, image and introduce himself to the club MuayViet sect, we will place logo, image and introduce your clan page on our website, www.muayviet.com and www.muayviet.vn

 

MuayViet club sincerely thanks.

 

You always wish you lots of health and success.

 

                                                                                           Translated by Mr. Bao Dao